Resurs UDT

Resurs urządzeń UTB

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego nastąpiły zmiany w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Na początek wyjaśnijmy czym jest resurs:

Resurs to okres zdolności użytkowej ustalony teoretycznie lub doświadczalnie czas eksploatacji urządzenia w odpowiednich dla niego jednostkach. Producent urządzenia zakłada że, w tym okresie zagwarantowana jest bezpieczna i sprawna praca urządzeniem.

Co się z tym wiąże, wprowadzony został wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzenia, aby w sposób fachowy określić jego stan techniczny. Aby zrobić to poprawnie należy na podstawie danych uzyskanych od producenta urządzenia określić poziom zużycia urządzenia.

Resurs – przegląd specjalny

Drugim sposobem na poradzenie sobie z wprowadzonymi przepisami jest wykonanie przeglądu specjalnego, przez przedstawiciela producenta urządzenia lub zakład uprawniony przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakład taki jak nasz posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego takich jak wózki widłowe i podesty ruchome.

W trakcie przeglądu specjalnego ustalany jest faktyczny poziom zużycia urządzenia, oraz sprawdzane są wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację maszyny. Po przeprowadzeniu przeglądu oraz wykonaniu remontu kapitalnego elementów tego wymagających, na urządzenie ustalany jest nowy resurs. Zajmujemy się także prowadzeniem dokumentacji UDT, konserwacją i dokonywaniem stosownych wpisów w książce konserwacji urządzenia.

Informujemy że zajmujemy się przeprowadzaniem badań i legalizacją urządzeń z grupy UTB takich jak:

  • wózki widłowe
  • platformy załadowcze
  • podesty ruchome

Jeżeli wystąpiło u Państwa zapotrzebowanie na usługę ustalenia resursu urządzenia – prosimy o kontakt: 74 840 84 64, tomek@techma24.plSkyjack SJIII-3219